CLB với tầm nhìn “SREC định hướng trở thành một CLB SV NCKH và Khởi nghiệp bài bản, chuyên nghiệp tại Thương mại và các trường kinh tế”. Với sứ mệnh “tạo ra một cộng đồng cho sinh viên có đam mê, hứng thú tới lĩnh vực NCKH và Khởi nghiệp để lan toả, đóng góp vào hoạt động NCKH và phát triển khả năng sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.”

VỀ TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

I/ Các chương trình thường xuyên
- Hỗ trợ các thành viên tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng về Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp.
- Kết nối doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị về Nghiên cứu và Khởi nghiệp để tổ chức chuyến tham quan thực tế, bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt ngoại khóa cho các thành viên.
- Các thành viên được tham gia các chương trình hỗ trợ tuyển sinh, chương trình hướng nghiệp hàng năm của Nhà Trường và Khoa.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt cho các thành viên định kỳ ít nhất 1 lần/2 tuần.
II/ Các chương trình quy mô vừa
- Các chương trình thể hiện bản sắc của câu lạc bộ
- Đăng các kì chuyên san
Một số chương trình dự kiến khác:
- Tổ chức hoạt động thiện nguyện
- Tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ, thuyết trình,...cho các thành viên.
- Ngoài ra, CLB sẽ triển khai một dự án tài chính ở phạm vi nhỏ như một hoạt động xã hội nhằm liên kết các thành viên trong CLB.

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

I/ Các yếu tố nền tảng
Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC)
Tính chất câu lạc bộ: Câu lạc bộ chuyên môn
II/ Cơ cấu tổ chức câu lạc bộ

1. Ban cố vấn

Ban cố vấn bao gồm các nhà khoa học là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Thương mại, cựu sinh viên của Trường Đại học Thương mại hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Ban cố vấn có trách nhiệm tư vấn cho Ban chủ nhiệm trong những quyết định quan trọng ảnh hưởng lớn đến mục tiêu, phương hướng hoạt động và sự tồn tại của CLB.

2. Ban Chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm và quyết định tổ chức mọi hoạt động của CLB nhằm đạt được những mục đích mà CLB đã đề ra. Ban chủ nhiệm bao gồm 3 người, do các thành viên CLB bầu.

* Cơ cấu Ban chủ nhiệm CLB gồm:

 •  01 Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động.
 • 02 Phó chủ nhiệm CLB phụ trách công tác chuyên môn và công tác tổ chức nhân sự, trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên môn.
 • 01 Trưởng ban chuyên san: phụ trách lên kế hoạch mời viết bài, xuất bản chuyên san, ấn phẩm về nghiên cứu khoa học, nội dung, tài liệu đào tạo về nghiên cứu khoa học cho CLB.
 •  01 Thư ký chuyên san: phụ trách giấy tờ, thu chi, nhân sự, tài chính, hậu cần cho CLB.
 •  01 Trưởng ban truyền thông: phụ trách lên kế hoạch công tác truyền thông, xin tài trợ và tổ chức các sự kiện về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp cho CLB.
 •  01 Trưởng ban khởi nghiệp: phụ trách lên kế hoạch các tọa đàm, lớp đào tạo, hoạt động khởi nghiệp, website cho CLB.

Trong mỗi Ban sẽ có thành viên của từng ban. Thành viên phải là sinh viên hoặc cựu sinh viên Trường Đại học Thương mại.

* Nhiệm vụ và Quyền hạn Ban chủ nhiệm CLB:

Ban chủ nhiệm CLB do các thành viên CLB bầu ra. Ban chủ nhiệm CLB điều hành hoạt động của CLB theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể như sau:

 •  Xây dựng kế hoạch hoạt động theo định kỳ. Mỗi tháng phải báo cáo với Ban cố vấn và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hoạt động của mình;
 • Tổ chức thực hiện các chương trình theo các cuộc họp;
 •  Tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ trao đổi về phương pháp nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp cho thành viên;
 • Tổ chức giao lưu, nói chuyện về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, hỗ trợ về tài liệu, cơ sở thực tế, lựa chọn đề tài cho các thành viên;
 •  Quyết định chi tiêu, kinh phí hoạt động, khen thưởng, kỷ luật, xóa tên thành viên;
 •  Bổ nhiệm và miễn nhiệm các Trưởng ban trực thuộc.

3. Ban trực thuộc

CLB bao gồm 3 Ban trực thuộc là:

Ban chuyên san: phụ trách xây dựng kế hoạch các hoạt động xuất bản chuyên san, ấn phẩm về nghiên cứu khoa học, nội dung, tài liệu đào tạo về nghiên cứu khoa học cho CLB.

Ban truyền thông: phụ trách công tác truyền thông, đảm bảo thông tin trong quá trình hoạt động, quảng bá và xây dựng hình ảnh CLB, xin tài trợ và tổ chức các sự kiện về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp ở trong và ngoài CLB.

Ban khởi nghiệp: phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham quan doanh nghiệp, tổ chức các lớp học kỹ năng thực tế, duy trì, vận hành website cho CLB.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban trực thuộc CLB:

 Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của CLB dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm CLB;

Chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, có sự phối hợp giữa các thành viên trong CLB để thực hiện được các chương trình và hoạt động cụ thể;

Trong quá trình thực hiện các hoạt động, có sự báo cáo với Ban chủ nhiệm về tiến trình công việc được giao.

III/ Kế hoạch phát triển mối quan hệ và kết nối các thành viên trong câu lạc bộ thông qua các hoạt động và duy trì quan hệ với các thành viên đã rời câu lạc bộ.
a) Nội bộ CLB

 • Tổ chức các chương trình kỷ niệm các dịp như sinh nhật CLB, hội ngộ, tri ân,..
 • Tổ chức đá bóng giao hữu với các CLB khác, tổ chức hoạt động thiện nguyện,...

b) Đối với các thành viên đã rời khỏi câu lạc bộ

 • Cấp giấy chứng nhận về quá trình, thành tích hoạt động trong CLB.
 • Duy trì liên lạc bằng cách gửi thư mời, email hoặc qua điện thoại mời tham dự các chương trình của CLB.

 • Mời các thành viên có kinh nghiệm tham gia tuyển thành viên mới, đào tạo thànhviên mới đặc biệt là các cựu thành viên làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và khởi nghiệp.

Các thông tin của CLB sẽ được cập nhật công khai, miễn phí trên website srec.edu.vn của chính CLB thành lập.

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư