Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 19/09/2022 0 bình luận

Ngày 18/09/2022, Ban Truyền thông Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã tham quan doanh nghiệp và tham dự chương trình Giới thiệu các tính năng c...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 15/09/2022 0 bình luận

Để có góc nhìn toàn diện về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19 trong bức tranh chung thương ...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 13/09/2022 0 bình luận

Sau 4 tuần diễn ra, buổi cuối chương trình hỗ trợ NCKH do câu lạc bộ SREC tổ chức đã kết thúc vào hôm nay - ngày 13/9. Buổi tư vấn do cố vấn...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư