Bởi Nguyễn Phương Anh | 29/09/2023 0 bình luận

   Năm 2022, SREC rất vui mừng có chị Nhữ Kiều Anh - Mentor ban Chuyên san vinh dự được xướng tên là một trong 20 nữ sinh tiêu biểu và nh...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Phong | 22/09/2023 0 bình luận

   Ngày 18/09/2023 vừa qua, CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp SREC đã tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng NCKH sinh viên “𝐆𝐞𝐭 ...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 13/09/2023 0 bình luận

     Mê nghiên cứu khoa học ư? Nhưng nghiên cứu chắc cực lắm? Thích nghiên cứu khoa học thật đấy nhưng nên bắt đầu từ đâu bây giờ? &...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư