Bởi Nguyễn Phước | 26/09/2022 0 bình luận

Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng Vinexad (Bộ Công th...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 22/09/2022 0 bình luận

Nhằm thực hiện chuỗi sự kiện hỗ trợ chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - ...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 21/09/2022 0 bình luận

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động được diễn ra hằng năm và được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên tại tr...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư