CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH NCKH VÀ KHỞI NGHIỆP

CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH NCKH VÀ KHỞI NGHIỆP

Bởi Lê Thị Huyền Trang 10/08/2023

Ngày 4/8, Trường Đại học Thương Mại đã ra Thông báo Về việc cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học chương trình khởi nghiệp. 

Thông báo nêu rõ các mức cộng điểm rèn luyện cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp theo phân cấp rõ ràng. Đây chắc chắn là nguồn động lực to lớn để khích lệ sinh viên tham gia vào phong trào nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sôi nổi hơn! 

Còn nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, tham gia ngay mái nhà chung SREC để cùng nhau làm dày bảng thành tích NCKH và Khởi nghiệp! 

Chi tiết thông báo ở ảnh dưới:

___________________

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư