Bởi Nguyễn Hoà | 13/09/2023 0 bình luận

    Cuộc thi Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU 2023 - Một sự kiện thúc đẩy tinh thần sáng tạo và kinh doanh trong cộng đồng sinh viên Trường...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 25/08/2023 0 bình luận

Vào ngày 25/8/2023, Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2023 (COMB-2023) đã được tổ chức tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng do T...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 10/08/2023 0 bình luận

Ngày 4/8, Trường Đại học Thương Mại đã ra Thông báo Về việc cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên ...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư