[HTTT] THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 2024 “DU LỊCH THÔNG MINH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TIỀM NĂNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

[HTTT] THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 2024 “DU LỊCH THÔNG MINH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TIỀM NĂNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bởi Nguyễn Phương Anh 27/11/2023

    Với mục đích để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu các cơ quan/doanh nghiệp và những người quan tâm trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch thông minh và phát triển bền vững, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế 2024 với chủ đề “Du lịch thông minh và phát triển bền vững: Tiềm năng, cơ hội và thách thức”.

    Thời hạn và địa chỉ nhận bài viết:

    - Hạn nhận bản tóm tắt: 15/01/2024

    - Hạn nhận bản toàn văn: 15/02/2024

    - Địa chỉ nhận bài: slt.conference.haui@gmail.com

    Bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế - có chỉ số ISBN.

    Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

    - Thời gian: Ngày 30 tháng 03 năm 2024 (dự kiến)

    - Địa điểm: Hội trường tầng 3 - nhà A11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

    Thư mời (bản chi tiết), vui lòng xem tại link: http://bit.ly/thumoivietbaihoithao

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư