Bởi Lê Thị Huyền Trang | 06/02/2023 0 bình luận

Nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích, tác động của chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 đối với các nhà sản xuất trong nước để giúp các doanh nghiệp vượt...

Đọc tiếp
Bởi SFT - Đặc sản Cao Bằng | 20/12/2022 0 bình luận

    CHÚC MỪNG THÀNH VIÊN SREC - NHỮ KIỀU ANH VÀ VŨ MINH NGỌC XUẤT SẮC NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN TRONG ...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 18/12/2022 0 bình luận

ASTW là một chương trình nghiên cứu quốc tế hai tuần tập trung vào các vấn đề ASEAN và Đông Á. Được thiết kế cho sinh viên đại học từ khắp nơi trên...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư