Bởi Hồ Thị Trà My | 30/05/2023 0 bình luận

    Chúc mừng cột mốc đánh dấu quan hệ hợp tác giữa CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) và CLB  Sinh viên Nghiên...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 21/05/2023 0 bình luận

   ICIG 2023 là hội thảo quốc tế về Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuỗi giá trị toàn cầu được tổ chức đặc biệt bởi CEM và MERI, CNU, ph...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 20/05/2023 0 bình luận

⏰ Vào 7h30, ngày 12/05/2023, tại hội trường H1 và H3 của Trường Đại học Thương Mại đã diễn ra Hội nghị và Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học của...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư