[GIỚI THIỆU]  CHUYÊN SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CLB SREC

[GIỚI THIỆU] CHUYÊN SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CLB SREC

Bởi Vũ Thị Thúy Hằng 18/03/2022

I. “Chuyên san là gì? Quy trình - Hình thức đăng chuyên san”
“Chuyên san là tạp chí (hoặc số đặc biệt của tạp chí) chuyên đăng những bài có nội dung thuộc một lĩnh vực nhất định”
Theo SREC: “Chuyên san là chuyên mục đăng những bài báo về nghiên cứu khoa học”
 II. Quy trình đăng chuyên san sẽ như thế nào?
1.Triển khai kế hoạch chuyên san
Đầu của mỗi kỳ chuyên san, ban chuyên san xây dựng, trình duyệt và triển khai kế hoạch.
2. Nhận bài và thẩm định sơ bộ
Ban chuyên san liên hệ và tiếp nhận bài báo, kiểm tra, rà soát, thẩm định sơ bộ bài báo theo các tiêu chí của một bài báo nghiên cứu:
+ Nếu bài báo đảm bảo các tiêu chí: Ban chuyên san tổng hợp, phân loại và gửi cho Hội đồng Cố vấn.
+ Nếu bài báo không đạt: Ban chuyên san thông báo cho tác giả, đề nghị tác giả hoàn thiện và gửi lại nếu muốn đăng trong kỳ chuyên san.
3. Phản biện
Các bài báo sẽ được Hội đồng Cố vấn xem xét và phản biện kín:
+ Nếu bài báo được Hội đồng Cố vấn thống qua: Ban chuyên san thông báo cho tác giả biết và chuyển sang bước “Biên tập, thiết kế”.
+ Nếu bài báo không được thông qua: Ban chuyên san gửi thông báo cho tác giả bài báo.
4. Biên tập, thiết kế 
Đối với các bài báo được duyệt đăng, Ban chuyên san thực hiện công việc biên tập, chỉnh sửa, trình bày bài theo mẫu chuyên san từ Ban truyền thông và sự kiện đã thiết kế.
5. Duyệt đăng
Ban chuyên san gửi duyệt thiết kế:
+ Nếu thiết kế đạt: Trưởng ban chuyên san và Hội đồng Cố vấn duyệt và chuyển bước tiếp theo.
+ Nếu thiết kế bản bông không đạt: Trưởng ban chuyên san yêu cầu biên tập/thiết kế lại, Ban chuyên san thực hiện lại bước “Biên tập, thiết kế”
6. Phát hành
Ban truyền thông - sự kiện thực hiện phát hành kỳ chuyên san theo kế hoạch.
III. Hình thức đăng chuyên san
Chúng mình sẽ phát hành theo chuyên mục chuyên san định kỳ từng số tại 
website: srec.edu.vn
Hãy đón chờ kỳ chuyên san đầu tiên nhé!

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư