Bởi Lê Thị Huyền Trang | 02/11/2022 0 bình luận

Thực hiện chuyển đổi số là một trong những vấn đề được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm chú trọng hàng đầu hiện nay, nhất là trong thời kỳ phát ...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 10/10/2022 0 bình luận

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số qu...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư