[HOT] THÔNG BÁO: KÊU GỌI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU - HỘI NGHỊ QUỐC TẾ DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ KINH TẾ VÀ KINH DOANH NĂM 2024 (SR-ICYREB 2024)

[HOT] THÔNG BÁO: KÊU GỌI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU - HỘI NGHỊ QUỐC TẾ DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ KINH TẾ VÀ KINH DOANH NĂM 2024 (SR-ICYREB 2024)

Bởi Phạm Phong 18/05/2024

    SR-ICYREB 2024 là sự kiện khoa học đóng góp tích cực vào việc ươm mầm, bồi dưỡng và phát triển những tài năng nghiên cứu trẻ có năng lực và tạo ra những sản phẩm khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế; góp phần xây dựng, phát triển mạng lưới các trí thức trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh; tạo động lực phát triển có chiều sâu hoạt động NCKH của sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, nhất là hội nhập giáo dục và đào tạo.

    Đây một trong những sự kiện khoa học quan trọng năm 2024 và là thông điệp về một khát vọng đóng góp vào việc hình thành và phát triển một môi trường trao đổi học thuật với những ý tưởng và kết quả nghiên cứu mới của sinh viên các trường đại học kinh tế và kinh doanh; thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán và kinh doanh giữa sinh viên trong thời kỳ mới.

     Và hiện tại đã có thông tin chính thức về việc viết bài Hội thảo Quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh  năm 2024 (SR-ICYREB.2024).

Các thông tin chi tiết được đính kèm trong các file dưới đây:

     TEMPLATE-SR-ICYREB2024: Template mẫu

Thông báo 1116 về viết bài SR ICYREB 2024

CALL FOR PAPERS SR-ICYREB 2024

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY!

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

Website: https://srec.edu.vn/

Email: srec.tmu@gmail.com

Hotline: 0827939493 (Ms.Thu Lieu)

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư