[HTTT] THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN

[HTTT] THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN "THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI" LẦN THỨ 5 (CODI 2024) VỚI CHỦ ĐỀ “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI BỀN VỮNG”

Bởi Đỗ Trang 29/11/2023

[HTTT] THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN "THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI" LẦN THỨ 5 (CODI 2024) VỚI CHỦ ĐỀ “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI BỀN VỮNG”

 

    Kính gửi các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và người quan tâm đến hoạt động nghiên cứu!

    Tiếp nối 4 lần thành công, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc). 

    Hội thảo được thực hiện nhằm tạo ra một diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế có cơ hội để trao đổi và trình bày các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực thương mại và phân phối, hướng đến phát triển thương mại và phân phối bền vững. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề như: Hoạt động phát triển thương mại, ứng dụng công nghệ mới, bối cảnh và dự báo phát triển thương mại…và các chủ đề khác liên quan.

️    Hạn nhận bài viết: Ngày 24 tháng 02 năm 2024

️    Kết quả thẩm định bài viết: Ngày 08 tháng 3 năm 2024

️    Bài viết gửi qua email: khoahoc@tmu.edu.vn

 ️   Thời gian dự kiến: Dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024

️    Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Việt Nam

   Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trên file word, độ dài không quá 10.000 từ. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có chỉ số ISBN (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm).

    Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:

    ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, ĐT: 0936.399.288; Email: khoahoc@tmu.edu.vn

    Trân trọng!

Ảnh: Thư mời viết bài "Hội thảo Khoa học quốc tế" thường niên

Thông tin chi tiết tại đây: Link 

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/ 

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 0975893477 (Ms Thom)

 

 

TAGS: 2024, CODI, hoithao, nckh, SREC
Viết bình luận của bạn:

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư