(HTTT) THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA: “PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ” LẦN THỨ BA VÀ TỌA ĐÀM KHOA HỌC

(HTTT) THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA: “PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ” LẦN THỨ BA VÀ TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Bởi Phạm Phong 26/11/2023

   Hòa cùng xu thế phát triển của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xem đây là bước “bứt phá” trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trong suốt thập niên qua do tính tất yếu của chúng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. 

   Khoa Toán kinh tế - Trường đại học Thương mại tổ chức hội thảo quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề tinh tế và xã hội trong môi trường số” lần thứ 3 và tọa đàm khoa học về lĩnh vực được quan tâm này.

   Thư mời hội thảo

   Nối tiếp sự thành công của Hội thảo lần 1 và lần 2, ba đơn vị gồm: Học viện Chính sách và Phát triển, trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học thương mại tiếp tục phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 3”.

   Hội thảo là một diễn đàn khoa học uy tín nhằm thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, chuyên gia, các giảng viên và các nhà lãnh đạo để góp phần phát triển các công cụ định lượng trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

   Thời hạn và địa chỉ nhận bài

  • Thời hạn nhận toàn văn bài viết: trước ngày 10/11/2024
  • Địa chỉ email nhận bài: khoahoc.toan@tmu.edu.vn

   Thư mời kèm file đính kèm chi tiết xem tại https://tinyurl.com/5a4srcxy

   Tọa đàm khoa học

   Nhằm giúp sinh viên thấy được vai trò và ứng dụng của khoa học dữ liệu trong phân tích kinh doanh nói riêng và trong nền kinh tế số nói chung, Khoa Toán Kinh tế tổ chức 2 buổi tọa đàm với 2 chủ đề nhằm mang đến những kiến thức bổ ích cho sinh viên.

  • Chủ đề 1: “Vai trò của Trí tuệ nhân tạo, học máy và khoa học dữ liệu trong nền kinh tế số”.
  • Thời gian: Từ 8h - 11h ngày 22/11/2023 tại hội trường H1.
  • Chủ đề 2: “Ứng dụng của học máy và phân tích dữ liệu lớn trong phân tích kinh doanh” .
  • Thời gian: Từ 8h - 11h ngày 29/11/2023 tại hội trường H3.

    Chi tiết xem tại: https://tinyurl.com/ynphc9yk

--------------------------

Fanpage: Ngành Kinh tế số - Toán Kinh tế - Trường Đại học Thương mại

Văn phòng Khoa: Phòng 401 - nhà F

Website: http://toankinhte.tmu.edu.vn/

Ngành Kinh tế số - Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Thương mại

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư