Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 13/09/2023 0 bình luận

     Mê nghiên cứu khoa học ư? Nhưng nghiên cứu chắc cực lắm? Thích nghiên cứu khoa học thật đấy nhưng nên bắt đầu từ đâu bây giờ? &...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 11/09/2023 0 bình luận

      Nếu bạn có ý định tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024, SREC có một món quà đặc biệt dành cho bạn!   ...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 21/05/2023 0 bình luận

 ICIG 2023 là hội thảo quốc tế về Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuỗi giá trị toàn cầu được tổ chức đặc biệt bởi CEM và MERI, CNU, phối hợp với...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư