Bởi Lê Thị Huyền Trang | 25/08/2023 0 bình luận

Vào ngày 25/8/2023, Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2023 (COMB-2023) đã được tổ chức tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng do T...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 06/02/2023 0 bình luận

  Nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích, tác động của chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 đối với các nhà sản xuất trong nước để giúp các doanh nghi...

Đọc tiếp
Bởi Nguyễn Phước | 03/12/2022 0 bình luận

❤️ Hôm nay, tức ngày 2 tháng 12 năm 2022, trường đại học Thương Mại đã diễn ra buổi tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến tọa đàm “tư vấn kỹ năng ng...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư