Bởi Nguyễn Phương Anh | 18/05/2024 0 bình luận

    Vào sáng ngày hôm nay, SREC rất vinh dự được tham gia Tọa đàm: “Nghiên cứu khoa học: Những điều sinh viên cần biết” của Khoa Kinh tế ...

Đọc tiếp
Bởi Đỗ Trang | 22/09/2023 0 bình luận

KHÔNG THỂ BỎ LỠ CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN THAM GIA TALKSHOW "𝐇𝐄𝐑𝐄, 𝐖𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐖 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐓𝐒" SREC chính thức khởi động sự kiện Talkshow "𝐇𝐞𝐫𝐞, �...

Đọc tiếp
Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 13/09/2023 0 bình luận

     Mê nghiên cứu khoa học ư? Nhưng nghiên cứu chắc cực lắm? Thích nghiên cứu khoa học thật đấy nhưng nên bắt đầu từ đâu bây giờ? &...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư