Bởi Lê Thị Huyền Trang | 25/08/2023 0 bình luận

Vào ngày 25/8/2023, Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2023 (COMB-2023) đã được tổ chức tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng do T...

Đọc tiếp
Bởi Hồ Thị Trà My | 12/08/2023 0 bình luận

      Vào ngày 11/8, các nhóm nghiên cứu khoa học của SREC cùng với các thầy/cô hướng dẫn đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế SR...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 10/08/2023 0 bình luận

Ngày 4/8, Trường Đại học Thương Mại đã ra Thông báo Về việc cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên ...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư