Bởi Lê Thị Huyền Trang | 17/05/2023 0 bình luận

Nền kinh tế bước vào năm 2022 với một số thuận lợi nhưng bắt đầu từ giữa năm đã bộc lộ những khó khăn nghiêm trọng. Những khó khăn này có thể kéo d...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 10/10/2022 0 bình luận

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số qu...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 01/10/2022 0 bình luận

Hôm nay, ngày 1/10/2022, Ban khởi nghiệp CLB SREC và các bạn khoa HTTTKT&TMĐT đã tham dự buổi tập huấn và tham quan doanh nghiệp tại Công ty cổ...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư