CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ “CHIẾN LƯỢC TỔNG QUAN VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ “CHIẾN LƯỢC TỔNG QUAN VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Bởi Phạm Thị Thanh Huyền 01/11/2022

    Khoá đào tạo: “Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học” dành cho sinh viên, học viên là một trong những sản phẩm của chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN, hướng tới cung cấp những kiến thức nền tảng và khơi gợi ý tưởng nghiên cứu cho sinh viên, học viên - những nhà khoa học tương lai của Đại học Quốc gia Hà Nội

    Mục tiêu của khóa đào tạo:

  • Nắm được kiến thức có liên quan tới các kỹ thuật tổng quan tài liệu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
  • Nắm được các kỹ thuật tìm, lọc, phân tích, tổng hợp và trình bày tài liệu tổng quan
  • Nắm được cấu trúc, cách viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu
  • Hiều được những kiến thức về liêm chính trong nghiên cứu khoa học
  • Biết cách ứng dụng phần mềm Endnote trong trình bày tài liệu tham khảo

    Đối tượng tham gia: Đối tượng của khóa học: tất cả sinh viên, học viên đang học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội và những cá nhân quan tâm, yêu thích về NCKH.

    Khóa đào tạo áp dụng phương pháp đào tạo tích cực, tập trung và tích hợp ứng dụng công nghệ, tạo định hướng học viên kiến tạo tích cực. Khóa học sẽ áp dụng những bài học thực tế nhằm phát triển tư duy logic cho sinh viên, học viên và sẽ đánh giá hiệu quả thông qua sản phẩm cuối cùng. 

    Nội dung khóa học gồm có 06 chuyên đề, với các nội dung được chia thành 4 chương như sau: 

Chương 1: Chiến lược tổng quan tài liệu

Chương 2: Xây dựng đề cương nghiên cứu

Chương 3: Liêm chính trong nghiên cứu khoa học

Chương 4: Trích dẫn tài liệu tham khảo bằng phần mềm ENDNOTE

    Các học viên tham gia 5 trên số tổng số 6 buổi học và hoàn thành bài tập sẽ đủ điều kiện để nhận chứng nhận hoàn thành khóa học.

    Thời gian học tập: Khóa học được thực hiện theo hình thức giảng dạy trực tiếp trong vòng 6 buổi ngày 6, 12, 13 tháng 11 năm 2022.

-   Sáng Thứ 7, Chủ nhật: 8:30-11:30.

-   Chiều Thứ 7, Chủ nhật: 13:30-16:30.

    Địa điểm: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN - Nhà G8, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Thời gian đăng ký: đến hết ngày 4/11/2022.

    Link đăng ký: https://forms.gle/Do6pWsiQiroePaTt5

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

Website: https://srec.edu.vn/

Email: info@srec.edu.vn

Hotline: 090456498

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư