Đăng ký tham dự Hội thảo quốc gia

Đăng ký tham dự Hội thảo quốc gia "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam" 2022

Bởi SFT - Đặc sản Cao Bằng 30/11/2022

        Kính gửi: Các nhà khoa học, giảng viên, các nhà nghiên cứu; Các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách; Các nhà quản lý doanh nghiệp

    👉Trong những năm qua, nền kinh tế số của Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình tăng năng suất, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tối ưu hóa nền kinh tế để tăng trưởng, phát triển bền vững.

    👉 Căn cứ Quyết định số 2591/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2021 và Công văn số 445/TMĐT-TTPT của Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương ngày 12/5/2022, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam".

    👉 Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý doanh nghiệp,...trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thảo luận về định hướng phát triển kinh tế số và TMĐT tại Việt Nam. Đồng thời, Hội thảo cũng đánh giá những thành tựu và đặt ra những vấn đề, gợi mở những giải pháp, hàm ý chính sách phát triển kinh tế và TMĐT trước những thách thức.

    👉Sau 4 tháng gửi thư mời viết bài tới các nhà quản lý, các giảng viên, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp, BTC nhận được hơn 100 bài viết. Ban chuyên môn đã tiến hành phản biện khoa học độc lập 2 vòng và lựa chọn được 80 bài báo chất lượng để xuất bản toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo. 

📤Nội dung của Kỷ yếu được biên tập thành 03 phần:

  🌟Phần 1: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ứng dụng công nghệ mới và những xu hướng phát triển kinh tế số và TMĐT.

  🌟Phần 2: Chính sách, pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế số và TMĐT.

  🌟Phần 3: Hạ tầng công nghệ và sáng kiến, khuyến nghị phát triển kinh tế số và TMĐT.

📤Thông tin chi tiết về Hội thảo, BTC xin gửi tới Quý Đại biểu như sau:

    📍 Thời gian tổ chức: 8g00 - 11g30 Thứ 6, ngày 09/12/2022

    📍 Địa điểm: Trực tiếp tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại

    📍 Địa chỉ: Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

👉 Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Đại biểu vui lòng đăng ký tham dự tại link: https://bom.so/IyjUcC

     Thời gian nhận đăng ký: đến hết ngày 05/12/2022. Thư mời tham dự sẽ được gửi đến Quý Đại biểu từ ngày 06/12 đến 08/12/2022 qua email và SĐT đăng ký.

     Sự có mặt của Quý Đại biểu sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo.

     Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp

___________________

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại

🏢 Văn phòng Khoa: Phòng 301 – Nhà F – Trường Đại học Thương mại – Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội

📨 Email: ecis@tmu.edu.vn

🌐Website:http://httttmdt.tmu.edu.vn/

✳️Fanpage: @KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT

💠Tiktok: @khoahtttkinhtevatmdt

Youtube: https://youtube.com/c/KhoaHTTTKinht%E1%BA%BFv%C3%A0TM%C4%90T

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

🔥CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC🔥

Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

Website: https://srec.edu.vn/

Email: info@srec.edu.vn

Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư