KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Bởi Lê Thị Huyền Trang 21/03/2023

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và Thương mại điện tử thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên năm học 2022 - 2023 như sau:

Thời gian: 8h20 – 11h30 Thứ 4, ngày 22/03/2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo số 1 – Tầng 6 – Nhà F – Trường Đại học Thương mại

Thành phần tham dự

- Toàn thể Cán bộ, Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế & Thương mại điện tử

- Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023

- Đại diện Sinh viên các lớp hành chính K56, K57, K58 không có giờ lên lớp

Mời dự:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Đối ngoại & Truyền thông

Nội dung:

- Tổng kết hoạt động NCKH sinh viên năm học 2022 - 2023 và báo cáo của các nhóm sinh viên có công trình NCKH tiêu biểu Khoa;

- Công bố giải thưởng cấp Khoa và trao khen thưởng cho tất cả các nhóm sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023.

___________________

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

___________________

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: info@srec.edu.vn

➤ Hotline: 090456498

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư