Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thương Mại năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thương Mại năm học 2021 - 2022

Bởi Nguyễn Phước 04/06/2022

 

     Kính gửi: Các đồng chí trưởng các đơn vị

     Trường Đại học Thương Mại thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên năm học 2021 - 2022 như sau:

     Thời gian: 8h00 - Thứ Ba (07/06/2022)

     Thành phần tham dự

  • Thành phần tham dự trực tiếp: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách Phòng Quản lý Khoa học, Trưởng (Phó) Phòng Công tác Sinh viên (tại phòng họp số 2 nhà I).
  • Thành phần tham dự trực tuyến (qua TranS - ID 1111199999): Trưởng (Phó) các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế, Bộ môn thuộc Trường; Giảng viên hướng dẫn và các nhóm sinh viên có báo cáo tại Hội nghị; Giảng viên và đại diện nhóm sinh viên có đề tài NCKH dự thi cấp Trường; Sinh viên có đơn vị đăng ký tham dự Hội nghị.

     Nội dung

  • Tổng kết hoạt động NCKH sinh viên năm học 2021 - 2022 và báo cáo của các nhóm sinh viên có công trình NCKH tiêu biểu;
  • Công bố Quyết định khen thưởng sinh viên có công trình NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2021 - 2022.

     Chi tiết xem tại file đính kèm

 

-------------------------------------

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

--------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư