NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NCKH SINH VIÊN TRONG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐHTM TỪ NĂM HỌC 2022 - 2023

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NCKH SINH VIÊN TRONG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐHTM TỪ NĂM HỌC 2022 - 2023

Bởi Hồ Thị Trà My 22/06/2022

Ngày 13/6/22 vừa qua, Trường ĐHTM đã ban hành Quyết định 950/QĐ-ĐHTM về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mại.
📌 Trong đó, nội dung chương 4 về Quy định về NCKH của người học có một số điểm mới như sau:
- Mỗi đề tài NCKH của sinh viên do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và có từ 01 đến 02 người hướng dẫn. Mỗi sinh viên tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học (theo QĐ486 cũ, mỗi đề tài của NCKHSV chỉ có tối đa 3 sinh viên)
- Người hướng dẫn đề tài NCKH của sinh viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên và mỗi người hướng dẫn tối đa 05 nhóm sinh viên NCKH/1 năm học (theo QĐ486 cũ, mỗi GVHD chỉ được hướng dẫn tối đa 2 nhóm SV/năm học)
- Đề tài nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo và góp phần ứng dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn.

📌 SV chú ý một số mốc thời gian:
- Đăng ký đề tài NCKH (với GVHD/ CVHT/ VPK): vào tháng 8 hàng năm
- Khoa thông qua đăng ký của SV và phân công GVHD chính thức: tháng 9 hàng năm
- SV/ Nhóm SV thực hiện đề tài (dưới sự hướng dẫn của GVHD): từ tháng 9 - hết tháng 2 năm kế tiếp
- Khoa tổ chức chấm và nghiệm thu, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động NCKHSV cấp Khoa, lựa chọn các đề tài xuất sắc gửi thi cấp Trường: tháng 3 hàng năm
- Trường tổ chức chấm, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động NCKHSV cấp Trường, lựa chọn các đề tài xuất sắc gửi thi cấp Bộ: tháng 6 hàng năm
- Bộ giáo dục & đào tạo chấm và tổ chức Vòng chung khảo, Lễ trao giải Giải thưởng NCKH Cấp Bộ: tháng 10-12 hàng năm

📌 Quyền lợi khi tham gia hoạt động NCKH
✅  Được ưu tiên cộng điểm học tập, rèn luyện, xét chọn học bổng khi đạt thành tích cao trong cuộc thi giải thưởng sinh viên NCKH và các cuộc thi học thuật theo quy định;
✅  Được xem xét đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khi đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN;
✅  Được quyền đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc các đối tượng SHTT khác từ kết quả NCKH.

👉 SV khi đăng ký và thực hiện NCKHSV chú ý 1 số ND đăng ký và Báo cáo như file đính kèm:


(File Phụ lục)
(File Quyết định)
(File Chương IV - Quy định)
___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư