[SREC] BÀI VIẾT ĐĂNG TẢI TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA:

[SREC] BÀI VIẾT ĐĂNG TẢI TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: "PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ" (ISBN: 978-604-358-602-2)

Bởi Ngọc Vũ 10/04/2022

   Thành viên CLB Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) có bài viết được đăng tải toàn văn trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số" (ISBN: 978-604-358-602-2).

    Chúc mừng các thành viên của CLB Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) đã xuất sắc được duyệt đăng toàn văn bài báo khoa học trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số" do Trường Đại học Thương mại và Học viện chính sách và phát triển tổ chức vào ngày 12/04/2022 tại Tầng 6 nhà F - Trường Đại học Thương mại.

     Các thành viên được nhận vinh dự này gồm có:

  • 1. Nhữ Kiều Anh - K54SD (thành viên ban chuyên san SREC) và Vũ Minh Ngọc - K54SD (trưởng ban Khởi nghiệp SREC) với bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội bằng phương pháp Delphi (GVHD: TS. Vũ Thị Thúy Hằng). 
  • 2. Hồ Thị Trà My - K56S1 (thành viên ban khởi nghiệp SREC) cùng với cộng sự với bài viết "Hệ thống gợi ý lựa chọn học phần đối với sinh viên dựa trên kỹ thuật lọc cộng tác (GVHD: ThS. Nghiêm Thị Lịch).

      Hội thảo diễn ra với 1 phiên toàn thể và 2 phiên song song, với các báo cáo liên quan tới vai trò của khoa học dữ liệu (data science) trong phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trên môi trường thực-số, đồng thời, bàn thảo về chủ đề công nghệ trong quản trị và phân tích dữ liệu lớn cho kinh tế, kinh doanh.

     Phát biểu tại hội thảo, GS, TSKH Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cho biết: Hội thảo tập trung về sự thay đổi từ môi trường truyền thống của con người thành môi trường thực-số, nơi các thực thể của môi trường truyền thống đang dần được số hoá, tạo ra những nguồn dữ liệu lớn và kết nối được với nhau. Trên môi trường thực-số chuyển đổi số quốc gia trở nên tất yếu– với các trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số– cho phép và đòi hỏi những thay đổi to lớn mang tính cách mạng.

     Chia sẻ tại hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thị Bích Loan- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ ứng dụng trong giảng dạy mà còn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học giữa giảng viên và sinh viên, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

       Sự kiện đã tạo một diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức từ các nhà khoa học, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn sâu sắc hơn giữa lý thuyết và thực tiễn, các nhà hoạch định chính sách và quản trị doanh nghiệp có thêm thông tin để đưa ra các chính sách phù hợp.Cùng với đó, mở ra những cơ hội hợp tác tiếp theo giữa Trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển với các đơn vị khác.

Nguồn:https://kinhtevadubao.vn/co-hoi-rong-mo-trong-nganh-khoa-hoc-du-lieu-tai-viet-nam-22197.html

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư