[SREC] THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (SR-ICYREB 2022)

[SREC] THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (SR-ICYREB 2022)

Bởi Ngọc Vũ 10/04/2022

   Trường Đại học Thương mại cùng với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh (SR-ICYREB 2022).
I. Mục tiêu của Hội thảo
   Mục tiêu của Hội thảo SR-ICYREB 2022 hướng đến việc tạo dựng và phát triển một môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên khối các trường đại học kinh tế và kinh doanh, thúc đẩy hoạt động NCKH của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế và ứng phó trong trạng thái bình thường mới hậu Covid-19.
II. Nội dung của Hội thảo
   Một số nội dung chính của Hội thảo SR-ICYREB 2022 như sau:
      - Giới thiệu các công trình NCKH của sinh viên các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh;
      - Chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức, các định hướng giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên NCKH trong giai đoạn hội nhập quốc tế và ứng phó trong trạng thái bình thường mới hậu Covid-19;
      - Giới thiệu, chia sẻ những hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu mới của sinh viên về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, đặc biệt đối với những đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tiễn quản trị và kinh doanh.
III. Thành phần tham dự Hội thảo
      - Sinh viên, nhóm sinh viên NCKH của các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh trong cả nước;
      - Giáo viên hướng dẫn, cán bộ quản lý sinh viên NCKH của các Trường trong nhóm ICYREB;
      - Nhà khoa học, giảng viên, sinh viên quan tâm;
      - Doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, phân tích kinh tế;...
IV. Thời gian, địa điểm, hình thức và ngôn ngữ tổ chức Hội thảo
      - Thời gian: Ngày 30 tháng 7 năm 2022
      - Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
      - Hình thức và ngôn ngữ: Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, và được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
V. Quy định bài viết, địa chỉ, thời hạn và lệ phí gửi bài Hội thảo
     - Bài viết được trình bày bằng tiếng Anh (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.conference.tmu.edu.vn hoặc www.tmu.edu.vn.
     - Toàn văn bài viết gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại theo địa chỉ email: khoahoc@tmu.edu.vn trước ngày 31/5/2022.
     - Lệ phí đăng Kỷ yếu Hội thảo của tác giả có bài viết thuộc các đơn vị đồng tổ chức là 250.000 đồng/bài viết và ngoài các đơn vị đồng tổ chức là 500.000 đồng/bài viết.
     - Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
    Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:

  • ThS. Nguyễn Quyết, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại;
  • Điện thoại: 0868.935.859
  •  Email: khoahoc@tmu.edu.vn

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả.
 

Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, QLKH.                                                                       (Đã ký)

                                                                                  PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan

Thông tin chi tiết:

 

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý khoa học - Trường ĐHTM

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

 

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư