Bởi Vũ Thị Thúy Hằng | 18/03/2022 0 bình luận

[SREC] Thông báo việc nộp NCKH cấp khoa Theo kế hoạch dự kiến, trường ĐHTM đã chính thức đề ra thời gian chấm đề tài NCKH sinh viên từ ngày 01/03...

Đọc tiếp
Bởi Vũ Thị Thúy Hằng | 17/03/2022 0 bình luận

Với mục đích hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong hành trình xuất bản quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản SAGE và VPDD iGroup...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư