[THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2022-2023]

[THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2022-2023]

Bởi Nguyễn Phước 15/08/2022

 

          Nghiên cứu khoa học (NCKH) là sân chơi bổ ích dành cho tất cả các bạn sinh viên có niềm đam mê tìm kiếm tri thức mới. Lĩnh vực này chắc chắn cũng thu hút rất nhiều sinh viên của trường Đại học Thương Mại. Nếu bạn đang quan tâm tới NCKH nhất định phải xem kĩ Thông báo về hoạt động NCKH sinh viên năm nay của trường nhé!

          Nội dung Thông báo gồm có 2 phần:

          1. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

            - Yêu cầu về mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

            - Đảm bảo tính ý nghĩa khoa học và thực tiễn

            - Đảm bảo tính mới

            - Mỗi đề tài do 1 sinh viên chịu trách nhiệm chính, số lượng thành viên tối đa 5 sinh viên và có từ 1-2 người hướng dẫn. Mỗi sinh viên chỉ được tham gia nghiên cứu 1 đề tài NCKH/1 năm học

            - Người hướng dẫn của sinh viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Mỗi người hướng dẫn tối đa 5 nhóm sinh viên NCKH/năm học

          2. Kế hoạch tiến độ thực hiện

  • Từ 15/08/2022 – 12/09/2022:

            - Sinh viên đăng ký đề tài NCKH và đề xuất tên đề tài NCKH

            - Rà soát, phê duyệt danh mục đề tài

            - Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường lập danh sách sinh viện đăng ký NCKH

  • Từ 13/02/2023 – 27/02/2023: 

            - Sinh viên nộp Báo cáo tổng kết đề tài NCKH (mẫu bìa báo cáo theo mẫu T19)

            - Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

            - Tổng hợp kết quả đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

  • Từ 6/03/2023 – 10/03/2023:

            - Xét chọn đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường

  • Từ 13/3/2023 – 3/4/2023:

            - Các Khoa, Viện quản lý chuyên ngành tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của SV

  • Từ 4/4/2023 – 21/4/2023:

            - Tổ chức đánh giá đề tài NCKH tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường

            - Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường

  • Từ 1/5/2023 – 22/5/2023:

            - Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của SV cấp Trường

  • Từ ngày 22/5/2023 – 26/5/2023:

            - Tổ chức xét chọn đề tài NCKH sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ

          Trên đây là những nội dung chính của thông báo, để biết thêm chi tiết hơn, bạn có thể đọc bản gốc của thông báo ở bên dưới.

          Ngoài ra còn có mẫu Phụ lục T18 (Mẫu Danh sách sinh viên NCKH) và T19 (Quy định hình thức trình bày Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên), các bạn sinh viên nên đọc để có thể hoàn thành đề tài của mình tốt nhất.

          Bạn đã sẵn sàng đăng ký đề tài của nhóm mình và tỏa sáng niềm đam mê NCKH chưa? Đừng quên rằng SREC sẽ luôn đồng hành và tiếp bước cho bạn trên từng chặng đường chinh phục NCKH.

 

 

 

----------------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư