THÔNG BÁO | Về việc cộng điểm thưởng vào điểm KLTN/LVTN/ĐATN cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO | Về việc cộng điểm thưởng vào điểm KLTN/LVTN/ĐATN cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Bởi Nguyễn Phước 29/09/2022

THÔNG BÁO

Về việc cộng điểm thưởng vào điểm KLTN/LVTN/ĐATN cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học

          Căn cứ Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mau ban hành theo Quyết định số 950/QĐ-ĐHTM ngày 13/6/2022, Nhà trường triển khai thực hiện công tác khen thưởng bằng hình thức cộng điểm thưởng vào điểm khóa luận tốt nghiệp/ luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp (KLTN/LVTN/ĐATN) đối với sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), cụ thể như sau:

___________________

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

_­__________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 09045649861

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư