THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam”

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam”

Bởi Phạm Thị Thanh Huyền 08/06/2022

Kính gửi:

  • Các nhà khoa học, giảng viên, các nhà nghiên cứu

  • Các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách

  • Các nhà quản lý doanh nghiệp

    Căn cứ vào Kế hoạch Khoa học công nghệ của Trường Đại học Thương mại, theo QĐ số 2951/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2021 và Công văn số 445/TMĐT-TTPT của Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương ngày 12/5/2022, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Trường ĐH Thương mại phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công Thương đồng tổ chức HTQG "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam".

Mục đích của Hội thảo:

    Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý doanh nghiệp,... trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thảo luận về định hướng phát triển kinh tế số và thương mại điện tử. Đồng thời, Hội thảo cũng đánh giá những thành tựu và đặt ra những vấn đề, gợi mở những giải pháp, hàm ý chính sách phát triển kinh tế số và thương mại điện tử trước những thách thức mới.

Thời gian và địa điểm tổ chức:

  • Thời gian: Tháng 11/2022 (Dự kiến)

  • Địa điểm: Trường Đại học Thương mại - 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngôn ngữ, quy cách bài viết:

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

  • Quy cách: Bài viết dài từ 08 - 12 trang A4 (Bao gồm cả tài liệu tham khảo), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

Thời hạn và địa chỉ nhận bài viết:

  • Hạn nhận bài viết: Đến hết ngày 05 tháng 8 năm 2022

  • Thời gian thẩm định bài viết: Ngày 10 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022 (Dự kiến).

  • Địa chỉ nhận bài viết: Bài viết gửi qua email theo địa chỉ: hoithao4.0@tmu.edu.vn

    Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:

TS. Vũ Thị Thúy Hằng (SĐT: 0914.687.735)

ThS. Trần Thị Huyền Trang (SĐT: 0975.992.544)

   Ban Tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của khác nhà Khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu hoạch định chính sách, nhà quản lý doanh nghiệp để Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nguồn: http://http://httttmdt.tmu.edu.vn 

Thư mời viết bài xem chi tiết tại file đính kèm

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư