THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Bởi Phạm Thị Thanh Mai 14/05/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

 

          Kính gửi: Các nhà Khoa học trong và ngoài Trường

Nhằm tăng cường công tác quản lý người học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề:

 

QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thành phần tham dự Hội thảo: Đại biểu đến từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường đại học, học viện, cao đẳng trong cả nước.

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2022

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt.

Trình bày: Bài viết được đánh máy, phỏng chữ Time New Roman, cỡ chữ 13. định dạng Word, sử dụng mã Unicode.

Phản biện: Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia (C6 mã số xuất bản ISBN).

Nội dung: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kinh mới Quý vị tham gia viết bài cho Hội thảo, tập trung vào các nội dung sau đây (nhưng không giới hạn).

1. Số hóa trong quản lý người học và cựu học viên, sinh viên;

2. Số hóa công tác quản lý sinh viên đội và ngoại trú.

3. Công tác tư vấn tâm lý học đường trong bối cảnh chuyển đổi số;

4. Ứng dụng CNTT trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên;

5. Khai thác ứng dụng CNTT trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người học và nhà trường;

6. Ứng dụng CNTT trong việc tổ chức các sự kiện dành cho sv theo hình thức online.

7. Các vấn đề khác có liên quan.

Cách thức, thời gian gửi bài: Bài viết gửi về địa chỉ email: phongctctqlsv@neu.edu.vn  trước ngày 29 tháng 7 năm 2022

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý vị. Trân trọng cảm ơn!

Thông tin chi tiết về Hội thảo, liên hệ:                     

TS. Trương Đình Đức Phòng CTCT&QLSV

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 Phòng 302, nhà A1, 207 đường Giải phóng

Quận Mai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: ductd@neu.edu.vn

Mobile: 0912.420.352

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

Website: https://srec.edu.vn/

Email: srec.tmu@gmail.com

Hotline: 09045649861

 

 

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư