Thư mời viết bài Hội thảo KHQG “Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia: Góc nhìn từ các bên liên quan”

Thư mời viết bài Hội thảo KHQG “Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia: Góc nhìn từ các bên liên quan”

Bởi Nguyễn Phước 15/06/2023

Kính gửi: Các nhà Khoa học

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia: Góc nhìn từ các bên liên quan”

Thời gian: Dự kiến ngày 25 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thời gian gửi toàn văn bài viết  trước ngày 30/7/2023

Phản biện: Tất cả các bài viết sẽ được trải qua quá trình phản biện và lựa chọn bởi Ban biên tập của Hội thảo. Các bài viết được chấp nhận sẽ in thành Kỷ yếu (có giấy phép xuất bản và mã ISBN).

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của Quý nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn./.

___________________

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

➤Hotline: 09045649861

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư