Bởi Vũ Thị Thúy Hằng | 17/03/2022 0 bình luận

"Hành trình tôi yêu tổ quốc 2018" với sự tham gia của chị Ni Na Hoàng (Leader CLB SREC) và các sinh viên, cựu sinh viên Khoa HTTT kinh tế & TMĐ...

Đọc tiếp
Bởi Vũ Thị Thúy Hằng | 15/03/2022 0 bình luận

🔸 Hành trình “#Thanh_niên_khởi_nghiệp_đổi_mới_sáng_tạo năm 2019” là một trong những chương trình thuộc khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới s...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư