Bởi Ngọc Vũ | 18/03/2022 0 bình luận

[SREC] Sự kiện phát hành chuyên san Nghiên cứu khoa học số 01 năm 2022 Bạn là sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử...

Đọc tiếp
Bởi Vũ Thị Thúy Hằng | 18/03/2022 0 bình luận

I. “Chuyên san là gì? Quy trình - Hình thức đăng chuyên san” “Chuyên san là tạp chí (hoặc số đặc biệt của tạp chí) chuyên đăng những bài có nội dun...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư