Bởi Phạm Phong | 20/10/2023 0 bình luận

   Căn cứ vào Công văn số 306/BKHĐT-TTĐMST gửi Trường Đại học Thương mại và Công văn số 179/TTĐMST-NNL, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ...

Đọc tiếp
Bởi Đỗ Trang | 22/09/2023 0 bình luận

KHÔNG THỂ BỎ LỠ CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN THAM GIA TALKSHOW "𝐇𝐄𝐑𝐄, 𝐖𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐖 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐓𝐒" SREC chính thức khởi động sự kiện Talkshow "𝐇𝐞𝐫𝐞, �...

Đọc tiếp
Bởi Nguyễn Hoà | 13/09/2023 0 bình luận

    Cuộc thi Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU 2023 - Một sự kiện thúc đẩy tinh thần sáng tạo và kinh doanh trong cộng đồng sinh viên Trường...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư