Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 15/11/2022 0 bình luận

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN: I, Phiên toàn thể sáng: 1.  25 năm Internet Việt Nam 2. Tương lai bền vững cho Hệ sinh thái Internet Việt Nam II, Các ...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 12/11/2022 0 bình luận

Ngày 7/12, tại Chương trình: 25 năm Internet Việt Nam & Internet Day 2022 (in English: 25 years of Vietnam Internet & Internet Day 2022) sẽ...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 08/11/2022 0 bình luận

🌟 Sự kiện “Phát triển Nhân tài số: Cơ hội được học, được thành công” là sự kiện do Google và NIC tổ chức. Giúp hỗ trợ sinh viên các trường đại học...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư