Bởi Phạm Thị Thanh Huyền | 07/10/2022 0 bình luận

Báo cáo Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam dưới đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. CSIRO và Bộ Khoa học ...

Đọc tiếp
Bởi Lê Thị Huyền Trang | 01/10/2022 0 bình luận

Hôm nay, ngày 1/10/2022, Ban khởi nghiệp CLB SREC và các bạn khoa HTTTKT&TMĐT đã tham dự buổi tập huấn và tham quan doanh nghiệp tại Công ty...

Đọc tiếp
Bởi Nguyễn Phước | 29/09/2022 0 bình luận

THÔNG BÁO Về việc cộng điểm thưởng vào điểm KLTN/LVTN/ĐATN cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học ...

Đọc tiếp

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư