[English Caption Below]

📢CHỦ ĐỀ 03: TÓM TẮT NỘI DUNG SÁCH TRẮNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NĂM 2022

✅Sách trắng Thương mại điện tử là tài liệu được xuất bản thường niên bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương nhằm tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn cảnh về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp.

✅Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 được xây dựng từ kết quả điều tra gần 5.000 người tiêu dùng và khoảng 10.000 doanh nghiệp, cùng với số liệu tổng hợp từ một số tổ chức có uy tín trên thế giới. Ấn phẩm cung cấp dữ liệu thống kê về thương mại điện tử từ nhiều góc độ khác nhau đặt trong bối cảnh tương quan Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

❗Với mong muốn đem lại những thông tin hữu ích, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực thương mại điện tử, đặc biệt là tình hình thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) đem đến bài viết mã số CS03.22-09: Tóm tắt nội dung Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022.

Nguồn ấn phẩm: www.idea.gov.vn

📌Để nhận bản toàn văn bài viết trên, các bạn truy cập website chính thức của Câu lạc bộ: https://srec.edu.vn/ để lại các thông tin Họ và tên, MSV, Lớp, SĐT, Email, Mã số bài viết. Ban Chuyên san sẽ gửi tài liệu đến bạn đọc sau 5 - 7 ngày làm việc. Thời gian đăng ký nhận bản toàn văn kéo dài 01 tháng đến hết ngày 31/01/2023.

📌Bản toàn văn chỉ cung cấp cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhằm mục đích hỗ trợ học tập và NCKH. Mọi hành động sao chép, chỉnh sửa bài viết không có sự đồng ý của tác giả đều vi phạm bản quyền. SREC sẽ không phân phối các bài viết toàn văn tiếp theo cho những độc giả vi phạm chính sách của SREC.

👉CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả để làm động lực cho những Chuyên san số sau chất lượng hơn!

--------------------------------------

📢TOPIC 03: SUMMARY OF VIETNAM E-COMMERCE WHITE PAPER IN 2022

✅E-commerce white paper is a document published annually by the Department of E-commerce and Digital Economy, Ministry of Industry and Trade in order to synthesize and update information and overview data on Vietnam's e-commerce from the environment. policy infrastructure to the level of e-commerce application in the community and businesses.

✅The Vietnam E-commerce White Paper in 2022 is built from the results of a survey of nearly 5,000 consumers and about 10,000 businesses, along with aggregated data from a number of reputable organizations in the world. The publication provides statistical data on e-commerce from many different angles in the context of Vietnam's relationship with other countries in the region and the world.

❗With the desire to bring useful information, help readers have an overview of the field of e-commerce, especially the situation of e-commerce in Vietnam in 2022, Science Research and Entrepreneurship Club (SREC) brings the article code CS03.22-09: Summary of content of the Vietnam E-commerce White Paper in 2022.

Publication source: www.idea.gov.vn

📌To receive the full text of the above article, please visit the club's official website: https://srec.edu.vn/ leave your full name, Student Code, Class, Phone number, Email, Code posts. The Journal will send documents to readers after 5-7 working days. The registration period to receive the full text lasts from 1 month to the end of January 31, 2023.

📌The full text is only provided to students of the Faculty of Economic Information Systems and E-commerce for the purpose of supporting learning and scientific research. Any act of copying, editing the article without the consent of the author is a copyright violation. SREC will not distribute follow-up full-text articles to readers who violate SREC policies.

👉Student’s Research and Entrepreneurship Club (SREC) hopes to receive the attention and support of its readers to serve as a motivation for the next higher quality Journals!

--------------------------------------

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

--------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 09045649861

#srec #chuyensan #cs03

 

 

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư