CHUYÊN SAN SỐ 02 | CHỦ ĐỀ 04: BÀI BÁO DỊCH NGUYÊN TÁC TỪ TẠP CHÍ “JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH”

        Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thương mại điện tử là xu hướng chung của nền kinh tế thế giới. Thương mại điện tử xuyên biên giới (TMĐTXBG) là một loại hình thương mại điện tử quốc tế, và được dự báo sẽ sớm trở thành một làn sóng mạnh mẽ với sự thúc đẩy từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

        Tại Việt Nam, TMĐTXBG còn khá mới mẻ với nhiều quy trình, quy định phức tạp về mặt pháp lý, thủ tục và tài chính của nước xuất, nhập khẩu và các nền tảng TMĐT quốc tế. Nhận thấy được TMĐTXBG là chủ đề thu hút nghiên cứu trong thời gian tới, CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) đem đến bài báo khoa học tại Trung Quốc - một trong số các quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng nhất trong lĩnh vực này, với hướng nghiên cứu tập trung vào bối cảnh môi trường tổng thể đối với việc áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới theo 04 cấp độ:

  • Mã số CS02.22 - 08. Anaf Abdulkarem và Wenhua Hou - “Tác động của bối cảnh tổ chức đối với mức độ áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc: vai trò điều tiết của bối cảnh môi trường” - Bài báo được dịch nguyên tác từ Tạp chí “Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” (ISSN: 0718-1876), pp. 2732-2749, vol.16, no. 7, 2021.

        Bài viết cung cấp các dữ liệu hữu ích và là nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho các bài nghiên cứu về chủ đề Thương mại điện tử xuyên biên giới. Để nhận bản toàn văn của bài viết trên, các bạn truy cập website chính thức của Câu lạc bộ: https://srec.edu.vn/ và để lại các thông tin Họ và tên, MSV, Lớp, SĐT, Email, Mã số bài viết. 

        Ban Chuyên san sẽ gửi tài liệu đến bạn đọc sau 5-7 ngày làm việc. Thời gian đăng ký nhận bản toàn văn kéo dài 01 tháng đến hết ngày 30/09/2022. Bản toàn văn chỉ cung cấp cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhằm mục đích hỗ trợ học tập và NCKH. Mọi hành động sao chép, chỉnh sửa bài viết không có sự đồng ý của tác giả đều vi phạm bản quyền. SREC sẽ không phân phối các bài viết toàn văn tiếp theo cho những độc giả vi phạm chính sách của SREC.

        CLB Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả để làm động lực làm những chuyên san số sau chất lượng hơn!

        Hãy cùng đón chờ CHỦ ĐỀ 5: “CÁC CASE STUDY TIÊU BIỂU” ở bài đăng tiếp theo nhé!

 

(english caption)

 

SPECIALIZED SAN NO.02 | TOPIC 04: ARTICLE TRANSLATION ORIGINAL FROM THE MAGAZINE “JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH”

        In the context of global integration, e-commerce is a general trend in the world. Cross-border e-commerce is a type of international e-commerce and is forecasted to soon become a strong wave due to the boost from the 4.0 revolution. 

        In Vietnam, e-commerce is still quite new with many complicated legal, procedural and financial processes and regulations of exporting and importing countries and international e-commerce platforms. Realizing that cross-border e-commerce is attractive to researchers in the near future, the Scientific Research and Entrepreneurship Student Club (SREC) brought a scientific article from China - one of the countries with the strongest and fastest development in this field. This research focuses on the overall environmental context for the application of cross-border e-commerce at 04 levels:

  • Code CS02.22 - 08. Anaf Abdulkarem and Wenhua Hou - "The Impact of Organizational Context on the Levels of Cross-Border E-Commerce Adoption in Chinese SMEs: The Moderating Role of Environmental Context" - Translated article from "Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research" (ISSN: 0718-1876), pp. 2732-2749, vol.16, no. 7, 2021.

        The article provides useful information and a reliable reference for research papers on cross-border e-commerce. To receive the full text of the above article, please visit the club's official website: https://srec.edu.vn/ and leave your information Full name, Student code, Class code, Phone number, Email, and Article number. 

        SREC will send documents to readers after 5-7 working days. The registration period to receive the full text lasts until the end of September 30, 2022. The full text is only provided to students of the Faculty of Economic Information Systems and E-commerce to support learning and scientific research. Any act of copying, or editing the article without the consent of the author is a copyright violation. SREC will not distribute follow-up full-text articles to readers who violate SREC policies.

        The Scientific Research and Entrepreneurship Club (SREC) hopes to receive the attention and support from readers to make the next issues more quality!

        Let's look forward to TOPIC 5: "TYPICAL STUDY CASE" in the next post!

 

Đăng ký nhận bản toàn văn Chuyên san NCKHSV - SREC

--------------------------------------

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

--------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤Website: https://srec.edu.vn/

➤Email: srec.tmu@gmail.com

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư