[CS02.23] CHỦ ĐỀ 01: CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

(English below)

     Chuyên san số 02 năm 2023 là ấn phẩm do ban Chuyên san của SREC tổng hợp và biên soạn, bao gồm 10 bài viết là những bài báo khoa học được đăng kỷ yếu tại các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và tạp chí khoa học uy tín. Mở đầu cho Chuyên san số 02, SREC đem đến cho bạn đọc Chủ đề 01: CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH với 02 hai bài viết:

1️⃣ Bài báo “THE ROLE OF ATTITUDE IN EXPLAINING VIETNAMESE CONSUMERS’ INTENTION TO ADOPT MOBILE MONEY”

     Trong cuộc cách mạng số hóa và phát triển công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam. Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bài viết này xem xét một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng tiền di động (mobile money), trong đó thái độ của người tiêu dùng đóng một vai trò trung gian.

2️⃣ Bài báo “CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG BUSINESS INTELLIGENCE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG”

      Khi thế giới ngày càng phát triển, quản trị rủi ro tín dụng đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược doanh nghiệp. Để đối mặt với sự phức tạp của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để quản lý rủi ro tín dụng một cách tối ưu, trong đó là Business Intelligence. Nghiên cứu này tập trung vào việc điều tra và phân tích những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định sử dụng Business Intelligence trong quản trị rủi ro tín dụng.

📌Để nhận bản toàn văn bài viết trên, các bạn truy cập website chính thức của Câu lạc bộ: https://srec.edu.vn/ để lại các thông tin Họ và tên, MSV, Lớp, SĐT, Email, Mã số bài viết. Ban Chuyên san sẽ gửi tài liệu đến bạn đọc sau 5 - 7 ngày làm việc. 

📌 Bản toàn văn chỉ cung cấp cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhằm mục đích hỗ trợ học tập và NCKH. Mọi hành động sao chép, chỉnh sửa bài viết không có sự đồng ý của tác giả đều vi phạm bản quyền. SREC sẽ không phân phối các bài viết toàn văn tiếp theo cho những độc giả vi phạm chính sách của SREC.

👉 CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả để làm động lực cho những Chuyên san số sau chất lượng hơn!

                                                                                                       Ảnh: Công nghệ tài chính

(English)                                                                                                

       Chuyen san 02.2023 is a publication compiled and edited by SREC's Chuyen san department, including 10 papers which are scientific articles published in the proceedings of national and international scientific conferences or academic journals. At the beginning, SREC brings to readers Topic 01: FINTECH with 02 articles:

1️⃣ Article "FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO USE MOBILE MONEY OF VIETNAMESE CONSUMERS: THE MEDIATING ROLE OF ATTITUDE"

     In the digitalization revolution and technological development, non-cash payment has gradually become an indispensable part of the daily life of Vietnamese consumers. In order to promote the use of non-cash payment methods, this study considers a number of factors influencing the intention to use mobile money, of which consumer attitudes play a mediating role.

2️⃣ Article "CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG BUSINESS INTELLIGENCE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG"

     As the world grows, credit risk management has become an essential part of corporate strategy. To face the complexity of the business environment, businesses are looking for practical solutions to optimally manage credit risks, including Business Intelligence. This study focuses on investigating and analyzing the critical factors affecting the decision to use Business Intelligence in credit risk management.

📌To receive the full text of the above two documents, please visit SREC’s official website: https://srec.edu.vn/ and enter your full name, student number, class, phone number, email, and document number. The documents will be sent after 5-7 working days. 

📌The full text is only provided to students of the Faculty of Economic Information Systems and E-commerce for the purpose of supporting learning and scientific research. Any act of copying, or editing the article without the author's consent is a copyright violation. SREC will not distribute follow-up full-text articles to readers who violate SREC policies.

👉Student’s Research and Entrepreneurship Club (SREC) hopes to receive the attention and support from readers to make the next issue more quality!

 

___________________

🔥SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY🔥

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 0975893477 (Ms Thom - Phó chủ nhiệm)

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư