[CS02.23] CHỦ ĐỀ 03: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN SAU COVID-19

(English below)

    Bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, TMĐT là lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Để giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, SREC đã tuyển tập và phát hành Chủ đề 03 trong Chuyên san số 02.23: “PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN TMĐT GIAI ĐOẠN SAU COVID-19” với 2 bài báo:

6️⃣ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID – 19 TẠI VIỆT NAM

    Bối cảnh dịch bệnh đã khiến cho hành vi tiêu dùng và hoạt động TMĐT thay đổi một cách nhanh chóng. Điều này đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực TMĐT phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực thì hoạt động TMĐT cũng đối mặt với không ít những thách thức đặt ra. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cho bạn đọc hiểu hơn về tác động tích cực cũng như những thách thức của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động TMĐT tại Việt Nam. 

7️⃣ TÁC ĐỘNG CỦA COVID - 19 TỚI HOẠT ĐỘNG E - LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

    Đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới các nền kinh tế và đời sống xã hội của cả thế giới, làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó vừa là khó khăn nhưng cũng là cơ hội mở ra cho ngành Logistic. Bài nghiên cứu này phân tích tác động của đại dịch đến hoạt động E-Logistic tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số phương án, định hướng giúp giải quyết một phần khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ E-Logistic.

📌 Cả 2 bài báo hữu ích trên sẽ được gửi đến bạn đọc, hứa hẹn giúp cho các độc giả có cái nhìn tổng quan hơn về sự phục hồi và phát triển TMĐT giai đoạn sau Covid-19. 

Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết 2 bài báo này với SREC chúng mình nhé 🥰

📌 Để nhận bản toàn văn bài viết trên, các bạn truy cập website chính thức của Câu lạc bộ: https://srec.edu.vn/ để lại các thông tin Họ và tên, MSV, Lớp, SĐT, Email, Mã số bài viết. Ban Chuyên san sẽ gửi tài liệu đến bạn đọc sau 5 - 7 ngày làm việc. 

📌 Bản toàn văn chỉ cung cấp cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhằm mục đích hỗ trợ học tập và NCKH. Mọi hành động sao chép, chỉnh sửa bài viết không có sự đồng ý của tác giả đều vi phạm bản quyền. SREC sẽ không phân phối các bài viết toàn văn tiếp theo cho những độc giả vi phạm chính sách của SREC.

👉 CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả để làm động lực cho những Chuyên san số sau chất lượng hơn!

  

Ảnh: Phục hồi và phát triển TMĐT giai đoạn sau covid-19

(English)

    Entering the post-COVID-19 recovery period, e-commerce is a pioneering field of the digital economy, creating a driving force for economic development and leading digital transformation in businesses. To help readers have a better view of this issue, SREC has collected and released topic 03: "Recovery and development of e-commerce in the post-covid-19 period" with 2 articles:

6️⃣ E-COMMERCE AFTER COVID-19 IN VIETNAM

    The context of the epidemic has caused consumer behavior and e-commerce activities to change rapidly. This has contributed to promoting the strong development of the e-commerce sector. Besides the positive effects, e-commerce activities also face many challenges. This study will provide readers with a better understanding of the positive impact as well as the negative influence of the Covid-19 epidemic on e-commerce activities in Vietnam.

7️⃣ INFLUENCE OF COVID - 19 ON E - LOGISTICS IN VIETNAM

    The COVID-19 pandemic has had a strong impact on the world's economies and social life, upsetting global supply chains. That is both a difficulty but also an opportunity for the logistics industry. This study analyzes the impact of the pandemic on E-Logistics in Vietnam. Accordingly, a number of measurements and orientations are proposed to help solve some of the difficulties for E-Logistics service businesses.

📌 Both of the above useful content will be sent to readers on this topic 3 times, promising to help readers have a better overview of e-commerce recovery and development in the post-Covid-19 period.

Let's find out the detailed content of these 2 articles with us SREC 🥰

📌 To receive the full text of the above two documents, please visit SREC’s official website: https://srec.edu.vn/ and enter your full name, student number, class, phone number, email, and document number. The documents will be sent after 5-7 working days. 

📌 The full text is only provided to students of the Faculty of Economic Information Systems and E-commerce for the purpose of supporting learning and scientific research. Any act of copying, or editing the article without the author's consent is a copyright violation. SREC will not distribute follow-up full-text articles to readers who violate SREC policies.

👉 Student’s Research and Entrepreneurship Club (SREC) hopes to receive the attention and support from readers to make the next issue more quality!

___________________

🔥SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY🔥

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 0975893477 (Ms Thơm)

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư