CHUYÊN SAN SỐ 02 | Chủ đề 02: Tóm tắt Nghị định 85/2021 về TMĐT

          Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong những năm gần đây đòi hỏi Nhà nước cần có những quy định về quản lý, điều tiết các hoạt động này một cách quy củ, mạch lạc. Năm 2013, chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, được coi là văn bản trụ cột giúp định hướng, thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, bền vững.

          Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ra đời nhằm sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Nội dung chính của Nghị định 85/2021 bao gồm:

  • Các yêu cầu của Cục TMĐT và Kinh tế số về việc bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.
  • Đảm bảo trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước của văn phòng đại diện hoặc đại diện ủy quyền

          Mã số CS02.22 - 07 là bản tóm tắt các nội dung cơ bản của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, do CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) thực hiện.

          Bài viết cung cấp các thông tin hữu ích về các quy định của Chính phủ với hoạt động thương mại điện tử. Để nhận bản toàn văn bài tóm tắt Nghị định, các bạn truy cập website chính thức của Câu lạc bộ: https://srec.edu.vn/ và để lại các thông tin Họ và tên, MSV, Lớp, SĐT, Email, Mã số bài viết. Ban Chuyên san sẽ gửi tài liệu đến bạn đọc sau 5-7 ngày làm việc. Thời gian đăng ký nhận bản toàn văn kéo dài đến hết ngày 30/09/2022. Bản toàn văn chỉ cung cấp cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhằm mục đích hỗ trợ học tập và NCKH. Mọi hành động sao chép, chỉnh sửa bài viết không có sự đồng ý của tác giả đều vi phạm bản quyền. SREC sẽ không phân phối các bài viết toàn văn tiếp theo cho những độc giả vi phạm chính sách của SREC.

          CLB Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả để làm động lực làm những chuyên san số sau chất lượng hơn!

          Hãy cùng đón chờ CHỦ ĐỀ 3: “MUA BÁN, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ MỚI” ở bài đăng tiếp theo nhé!

 

(english)

                   ISSUE 02 | Topic 02: Summary of Decree No.85/2021/NĐ-CP on E-Commerce

          The strong development of e-commerce in recent years requires the Government to have regulations on management and adjustment in a systematic and coherent way. In 2013, the Vietnamese Government enforced Decree No.52/2013/NĐ-CP on e-commerce which is considered as a core document to sustainably develop e-commerce activities.

          Decree No.85/2021/NĐ-CP was introduced to implement Decree No.52/2013/NĐ-CP, effective from January 1, 2022. The main points of Decree No.85/2021 include:

  • Requirements of the Department of E-Commerce and Digital Economy on supplementing business licenses for foreign-invested economic organizations operating in the field of e-commerce.
  • Representative offices and authorized representatives must ensuring responsibility for coordination with state management agencies.

         CS02.22 - 07 is the summary of Decree No.85/2021/NĐ-CP by the Scientific Research and Entrepreneurship Student Club (SREC).

          The article provides useful information about the Government’s regulations on e-commerce activities. To receive the full text of the above article, please visit our official website: https://srec.edu.vn/ and leave information: Name, Student code, Class code, Phone number, Email, Article’s code. The Journal will send you documents after 5-7 days. The registration period to receive the full text lasts from today to the end of September 30, 2022. The full text is only provided to students of the Faculty of Economic information systems and E-commerce for learning and scientific research purpose. Any action of copying or editing the article without the author's consent is a copyright violation. SREC will not distribute follow-up full-text articles to readers who violate SREC policies.

          The Scientific Research and Entrepreneurship Student Club (SREC) hopes to receive love and support of readers as a motivation to make the next issues more quality!

          Let’s look forward to TOPIC 03: “SHOPPING, ONLINE PAYMENTS AND NEW TECHNOLOGIES” in the next post!

 

Đăng ký nhận bản toàn văn Chuyên san NCKHSV - SREC

--------------------------------------

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

 

--------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư