[English Caption Below]

[ CS 01.23 ] CHỦ ĐỀ 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ: THỰC TIỄN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP

✨“ Lò nóng lên rồi thì củi tươi hay khô cũng phải cháy” Thật vậy, nếu người châm lò chính là những quyết định của Chính phủ về vấn đề chuyển đổi số ở chủ đề 1 thì các doanh nghiệp chính là “củi tươi, củi khô” thắp bừng lên ngọn lửa đó. Đứng trước bối cảnh thị trường số hóa hiện nay, tầm quan trọng của việc nhận thức rõ các cơ hội và thách thức mới mà từ những “gã khổng lồ” đầu ngành đến những “kẻ tí hon” nhiệt huyết với khát khao khởi nghiệp gặp phải là yếu tố tiên quyết giúp họ đạp gió rẽ sóng thành công.

✨ Thấu hiểu điều đó, SREC sẽ mang đến cho bạn đọc một chủ đề đầy tính nóng hổi mang tên: “Chuyển đổi số: thực tiễn trong các doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp” với 3 bài tóm tắt nội dung chính bao gồm:

1️⃣ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp Logistics tại TP Hồ Chí Minh

Các hoạt động logistics được coi là “xương sống” của chuỗi cung ứng, đặc biệt khi TMĐT đang phát triển mạnh mẽ sau đợt dịch bệnh vừa qua.Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để thích ứng với sự thay đổi mà phát triển bền vững trong tương lai. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích các nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp khi áp dụng chuyển đổi số, giúp các nhà lãnh đạo có thể cân nhắc đưa ra quyết định sáng suốt trong quá trình số hóa doanh nghiệp của mình.

2️⃣ Giải pháp đánh giá rủi ro tài chính tại doanh nghiệp dưới tác động của chuyển đổi số

Tài chính là một hạng mục quan trọng quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Vì thế, việc quản trị rủi ro tài chính phải được chú trọng quan tâm hàng dầu để đảm bảo dòng tiền lưu thông ổn định và bền vững, đặc biệt trong môi trường kinh tế số như hiện nay. Trong bài nghiên cứu này, bằng việc sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng. tác giả đã đề xuất ra những giải pháp mang tính thực tế, định hướng chiến lược giúp doanh nghiệp xử lý bài toán rủi ro tài chính của mình một cách hiệu quả nhất.

3️⃣ Mô hình ý định chấp nhận thương mại điện tử: Tiếp cận toe, tinh thần khởi nghiệp, và định hướng chuyển đổi số

Mô hình TOE ( Technology-organization-environment) là một thuyết hành vi chấp nhận công nghệ mới được nhóm nghiên cứu sử dụng với ba nhóm bối cảnh và bốn yếu tố chính đối với phát triển TMĐT của doanh nghiệp Việt Nam. Bài nghiên cứu đã xem xét thêm các đặc điểm của CĐS bao gồm: nhận thức xu hướng, tinh thần khởi nghiệp và định hướng CĐS, từ đó đưa ra những góc nhìn và tiếp cận mới mẻ, sáng tạo, củng cố thêm lý thuyết mang tính học thuật.

📌Cả 3 nội dung hữu ích trên sẽ được gửi đến các bạn đọc về chủ đề 2 lần này, hứa hẹn sẽ đốt cháy ngọn lửa hiếu kỳ trong bạn về chuyển đổi số ở doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp cũng như nuôi dưỡng lòng đam mê với NCKH nói chung

Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của 3 bài này cùng SREC chúng mình nhé 

Có thể là hình ảnh về văn bản

--------------------------------------------------

📖[ CS 01.23 ] TOPIC 2: Digital transformation: Practice in businesses and start-up activities

✨“Once the furnace heats up, the firewood, whether fresh or dry, must burn” Indeed, if the person who lit the furnace is the Government's decisions on the issue of digital transformation in topic 1, then businesses, which are "fresh firewood, dry wood", make that fire burn as fiercely as it could. In the face of today's digitalized market, the importance of being aware of new opportunities and challenges that enterprises from the leading "giant" to the enthusiastic "tiny" with the intense desire to start a business encounter is a prerequisite to help them successfully ride the wind and turn waves. ✨ Understanding that, SREC will bring readers a hot topic called: "Digital transformation: practice in businesses and start-up activities" with 3 main content summaries including:

1️⃣ Research on factors affecting the success of digital transformation activities in Logistics enterprises in Ho Chi Minh City

Logistics activities are considered as the "backbone" of the supply chain, especially when e-commerce is developing strongly after the COVID-19 epidemic. That fact has set a requirement for Vietnamese logistics service enterprises to accelerate the digital transformation process to adapt to the change and develop sustainably in the future. This study will analyze the core factors affecting the success of businesses when applying digital transformation, helping leaders make informed decisions in the process of business digitization.

2️⃣ Solutions to assess financial risks at enterprises under the impact of digital transformation

Finance is an important factor that determines the success or failure of a business. Therefore, financial risk management must be paid special emphasize to ensure stable and sustainable cash flow, especially in the current digital economic environment. In this study, by using the credit rating model, the author has proposed practical, strategic solutions to help businesses handle their financial risks most effectively.

3️⃣ E-commerce adoption intention model: Toe approach, entrepreneurship, and digital transformation orientation

The TOE (technology-organization-environment) model is a theory of behavior for accepting new technologies used by the research team with three groups of contexts and four main factors for the development of e-commerce of Vietnamese enterprises. The study further examined the characteristics of digital transformation including trend awareness, entrepreneurship and digital transformation orientation, thereby providing new and creative perspectives and approaches, reinforcing the theory of academic aspects..

📌 All 3 useful contents above will be sent to readers on this topic 2, promising to ignite the fire of curiosity in you about digital transformation in businesses and start-ups as well as nurturing your burning passion for research in general.

Let's find out the detailed content of these 3 articles with us SREC.

🔥SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY🔥

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 0975893477

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư